linka


Ponúkame Vám vhodný hodnotný darček pre Vašich študentov, alebo na obohatenie Vašej fonotéky kabinetov prírodných vied.

cd

... možno ste si už kládli otázky, ktoré si
v niektorých životných situáciách kladie každý z nás
- Kde to vlastne žijeme?
- Ako a z čoho vesmír vznikol?
- Čo je ten vesmír vlastne zač?
Veda sa snaží dať odpoveď na mnohé z týchto otázok,
ale aj na mnohé ďalšie, ktoré s nimi súvisia.
Častokrát sú riešenia zdanlivo zložité a náročné
na pochopenie. Vedci už odpovede do značnej miery
poznajú. Ale rád by ich iste poznal aj taký človek,
ktorý matematiku, alebo fyziku neovláda dokonale...

Vážené vedenie školy, vážení učitelia prírodných vied,
ponúkame vám záznam prednášky profesora RNDr. Júliusa Krempaského, DrSc., formou zvukového CD. Prednáška sprostredkováva informácie popularizačnou formou – prístupnou študentom, ale aj širokej odbornej i laickej verejnosti o vzniku, počiatku, priebehu a ďalšom vývoji nášho vesmíru vo svetle najnovších poznatkoch súdobej vedy. Dĺžka záznamu je cca 79 min.


Cena je 3 EUR
(90,38 SKK) za 1 ks.
CD zasielame formou dobierky, kde poštovné a balné je 2,66 EUR (80,-SKK)


Pri odbere 5 ks CD neplatíte poštovné a balné. Za každých 10 objednaných kusov v jednej objednávke dostanete jedno CD bezplatne.

Objednávky a bližšie informácie na telefónnom čísle 0908 369 631, alebo emailom info@pansophia.sk
Informacie o ďalších aktivitách neziskovej organizácie Pansophia nájdete na www.pansophia.sk


PANSOPHIA, nezisková organizácia
Spoločnosť pre vedu a vzdelanie
Rybárska 18
911 01  Trenčín
Tel.: 0908 369 631
info@pansophia.sk
www.pansophia.sk