Metamorfózy 2009 Trenčín 21.11.2009 Slideshow

Metamorfózy II - Vesmírna odysea

zľava: prof. Luby, Dr. Grygar, prof. Pastorek, prof. KrempaskýNezisková organizácia Pansophia v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied uskutočnila dňa 21. novembra 2009 v kine Hviezda Trenčín o 18 hodine druhú moderovanú diskusiu z cyklu  vedecko-popularizačných verejných besied s poprednými predstaviteľmi slovenskej, ale i svetovej vedy pod spoločným názvom „Metamorfózy“.

Témou druhého ročníka metamorfóz uvedeného pod názvom „Vesmírna odysea“   bola diskusia o najnovších poznatkoch astrofyziky a kozmológie pri výskume nášho vesmíru spojených predovšetkým so vznikom vesmíru, hľadaním života vo vesmíre a definíciou života tak, ako ho poznáme u nás na Zemi. Poslucháči sa mohli dozvedieť odpovede na otázky spojené s hľadaním  extrasolárynch planét, o výskume najmenších elementárnych častíc a ako súvisia s teóriami o vzniku vesmíru. Diskutovalo sa o vzniku života u nás i mimo našej planéty, o tom čo spája svet mikročastíc s vývojom celého vesmíru, ako ďaleko sme od finálnej teórie, kde končí fyzika a kde sa začína chémia, čí je vírus tým prvým životom, ktorý sa usídlil na Zemi a či je vírus vôbec živý? A v akých formách môže život existovať vo vesmíre...

Hostia programu boli známe vedecké osobnosti prof. RNDr. Július KREMPASKÝ, DrSc.; prof. RNDr. Jaromír PASTOREK, DrSc.; RNDr. Jiří GRYGAR, CSc.; Dr.h.c. prof. Ing. Štefan LUBY, DrSc.
Moderátorom programu bo známy slovenský popularizátor Mgr. Karol PETRÍK. Ako hudobný hosť vystúpil syntetizátorový inštrumentalista Jozef SOCHOR. Diskusia trvala 210 minút, s návštevnosťou približne 380 poslucháčov všetkých vekových kategórií. Z diskusie bol zhotovený audiovizuálny záznam, ktorý bude slúžiť na edukačné potreby. Vstup bol voľný.

 

Sponzor akcie:
UniCreditBank a.s., Bratislava
Crystal Consulting, s.r.o., Trenčín

Špeciálne poďakovanie:
I.P.P. Corporation, s.r.o. Lučenec
INTA s.r.o., Trenčín
CK MV Tour, Trenčín
Mestský úrad Trenčín, útvar kultúry, kultúrne stredisko Hviezda
Cocktail Party, Trenčín
CVTI SR


DVD Metamorfózy II, bude obsahovať záznam celej moderovanej diskusie so stopážou cca 200 minút. Doplnkový bónusový materiál vo forme vizuálnych obrazov priamo sa týkajúcich prednášajúcich tém. Buklet s osobnými a pracovnými dátami prednášajúcich. A spomienkovú fotogalériu z danej akcie. Ďalej bude obsahovať celú akciu aj v audio podobe a to vo forme audio záznamu v MP3 vhodného na počúvanie mimo televízne či počítačové obrazovky...

Fotoalbum Metamorfózy II - Vesmírna odysea


AB0_5059
AB0_5063
AB0_5076a
AB0_5084
AB0_5085
AB0_5086
AB0_5088
AB0_5091
AB0_5094
AB0_5097
AB0_5100
AB0_5102
AB0_5104
AB0_5106
AB0_5108
AB0_5110
AB0_5111
AB0_5117
AB0_5133a
AB0_5135
AB0_5136
AB0_5136a
AB0_5138
AB0_5140
AB0_5142
AB0_5147
AB0_5157
AB0_5167
AB0_5172
AB0_5175
AB0_5180
AB0_5181
AB0_5185
AB0_5188
AB0_5198a
AB0_5201
AB0_5206
AB0_5213
AB0_5217
AB0_5219a
AB0_5223
AB0_5224
AB0_5225
AB0_5243
AB0_5247a
AB0_5248
AB0_5253
AB0_5258
AB0_5265
AB0_5269
AB0_5272
AB0_5274
AB0_5275
AB0_5278
AB0_5279
AB0_5282
AB0_5295
AB0_5302
AB0_5309
AB0_5318
AB0_5333
AB0_5335
AB0_5337
AB0_5345
AB0_5353
AB0_5359
AB0_5360a

<-/-> Predchádzajúca strana / Nasledujúca strana | Backspace O úroveň vyššie | Home Prvá strana | End Posledná strana | Space Spustenie/Zastavenie prezentácie | Enter Prvý obrázok

Počet obrázkov: 67 | Posledná aktualizácia: 25.11.2009 11:24:51 | + Pansophia, n.o. + | + e-m@il + |