Up Metamorfozy III - 2010 Slideshow

Metamorfózy III - Globálne otepľovanie

Klimatické zmeny na modrej planéte

mfNezisková organizácia Pansophia v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied uskutočnila dňa 6. novembra 2010 v kine Hviezda Trenčín o 18 hodine v kine Hviezda Trenčín tretí ročník moderovaných diskusií z cyklu vedecko-popularizačných verejných besied s poprednými predstaviteľmi slovenskej, ale i svetovej vedy pod spoločným názvom „Metamorfózy“.

Témou tretieho ročníka Metamorfóz uvedeného pod názvom „Globálne otepľovanie – Klimatické zmeny na modrej planéte“  bola diskusia o najnovších poznatkoch z oblasti klimatológie a meteorológie pri skúmaní klimatických zmien.

Návštevníci sa mohli dozvedieť odpovede na otázky spojené s problematikou  klimatických zmien.  Bolo poukázané,  že osobnosti z oblasti vedy, hospodárstva,  ale i politiky sú rozdelení na tzv. alarmistov a skeptikov.
Diskutovalo sa hlavne o fyzikálnych mechanizmoch prirodzených zmien klímy na Zemi, teórii dynamiky klimatických systémov, deterministickom chaose a tzv. motýľom efekte a jeho vplyve na zmenu klímy na našej planéte.  Zazneli príklady z minulosti kedy boli doby teplé a doby ľadové, hovorilo sa o prirodzených cykloch zmien klímy a samotného počasia  v histórii  ľudstva. Diváci mohli vzhliadnuť grafy rastu teploty na Zemi behom uplynulých 100 rokov aj vzhľadom na geografickú polohu Slovenska. Pojednávalo sa aj o pálčivých problémoch súvisiacich so zmenou klímy a  opakovanými povodňami na Slovensku,  ako aj o prognózach, či môžeme očakávať napríklad  častejšie tornáda. 

V spojitosti s tým sa vedci vyjadrili k lokálnemu i globálnemu programu vlády SR,  týkajúceho sa protipovodňovej situácie. Pozornosť si zaslúžil aj kontroverzný hokejkový graf a informácie o úniku vedeckých dát a ich manipulácií z  IPCC. Debata pokračovala o nezanedbateľnom vplyve  Slnka,  podiel samotného človeka na zmenu našej klímy a o mechanizmoch uhlíkového cyklu.  Na záver dostali priestor samotní  poslucháči v diskusii, kde sa mohli stotožniť, ale i zamyslieť  nad názormi skeptikov, alebo  alarmistov...

Hostia programu boli známe vedecké osobnosti prof. RNDr. Július KREMPASKÝ, DrSc.,  prof. RNDr. Milan LAPIN CSc., Ing. Viliam NOVÁK DrSc.,  Mgr. Vítězslav KREMLÍK, RNDr. Pavol NEJEDLÍK , CSc.,

Moderátorom programu bol dlhoročný predseda Slovenskej akadémie vied prof. Ing. Štefan LUBY, DrSc. Ako hudobný hosť vystúpil syntetizátorový inštrumentalista Jozef SOCHOR. Diskusia trvala 180 minút, s návštevnosťou približne 300 poslucháčov všetkých vekových kategórií. Z diskusie bol zhotovený audiovizuálny záznam, ktorý bude použitý na edukačné potreby. Vstup bol voľný.

 


DSC_5371
DSC_5384
DSC_5455_6_7_8_9_fuseda
DSC_5385
DSC_5388
DSC_5405
DSC_5410
DSC_5413
DSC_5415
DSC_5420
DSC_5421
DSC_5422
DSC_5423
DSC_5434
DSC_5441
DSC_5444
DSC_5461
DSC_5486
DSC_5487
DSC_5508
DSC_5530
DSC_5533
DSC_5540
DSC_5548
DSC_5549
DSC_5551
DSC_5554
DSC_5568
DSC_5574
DSC_5603

mfp

Počet obrázkov: 30 | Posledná aktualizácia: november 10, 2010 11:25 PM | Generované v JAlbum & Chameleon | Help