Prednášky Granty APVV Metamorfózy Festival Fyziky VzdelávanieVeda a výskum TRDVydavateľstvoFotogalériaDataBáza


Metamorfózy - Veda a filozofia

Nezisková organizácia Pansophia v spolupráci s Gymnáziom Ľ. Štúra v Trenčíne uskutočnila dňa 1. marca 2008 v kine Hviezda Trenčín prvú zo série popularizačných prednášok pod spoločným názvom „Metamorfózy“. V týchto moderovaných prednáškach diskutujú popredné osobnosti vedy o nových poznatkoch z oblasti aplikovaného či teoretického výskumu a o ich fyzikálno-filozofickom dosahu na spoločnosť. 

V prvej prednáške z tejto série s názvom „Vesmír - veda a filozofia“, odzneli témy a podrobnejšie informácie z oblasti fyziky, geológie, astronómie a kozmológie ako napr.: Čo je to LHC?, Aké sú najmenšie elementárne častice?, globálne otepľovanie áno či nie, zmena magnetického poľa Zeme, kozmológia vesmíru a mnohé ďalšie.
Hostia programu boli známe vedecké osobnosti prof. RNDr. Július KREMPASKÝ, DrSc.; RNDr. Igor TÚNYI, CSc.; RNDr. Jiří GRYGAR, CSc. Moderátorom programu bo známy slovenský popularizátor Mgr. Karol PETRÍK. Ako hudobný hosť vystúpil syntetizátorový inštrumentalista Jozef SOCHOR. Diskusia trvala 170 minút, s návštevnosťou približne 450 poslucháčov všetkých vekových kategórií. Z diskusie bol zhotovený audiovizuálny záznam, ktorý bude slúžiť na edukačné potreby. Špeciálne poďakovanie patrí Mestskému úradu Trenčín, útvaru kultúry, kultúrnemu stredisku Hviezda. Vstup bol voľný.


 

 

 

 

Po dlhom čase čakania konečne uzrelo svetlo sveta aj DVD Metamorfózy 2008, obsahuje 132 minút záznamu z danej diskusie. DVD je voľne na stiahnutie.

DVD je vo formáte ISO určené na priame vypálenie. Obsahuje taktiež bonus v adresári DATA, ktorý môžete vzhliadnuť na vašom PC (fotografie LHC a MP3 zvukovú stopu celej prednášky). Pre tých, ktorým stačí .avi súbor kódovaný v Xvid, je dole uvedený aj link na jeho stiahnutie.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DVD ISO (DVD5)

Veľkosť ISO súboru : 4,05 GB
Stopáž : 02:12:03
PAL 720x576
Zbalené v RAR - 4 x 1024 MB, 1 x 158 MB

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
METAMORFOZY2008.part1.rar
METAMORFOZY2008.part2.rar

METAMORFOZY2008.part3.rar

METAMORFOZY2008.part4.rar

METAMORFOZY2008.part5.rar

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DVD obal

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

MF2008


 

Špeciálne poďakovanie:
I.P.P. Corporation, s.r.o. Lučenec
INTA s.r.o., Trenčín
Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín
Mestský úrad Trenčín, útvar kultúry, kultúrne stredisko Hviezda
PROLAND, s.r.o., Trenčín
Repros Studio s.r.o., Trenčín

 


Poďakovanie:
SOFOS, s.r.o., Žilina
Agentúra Pardon–TN, s.r.o.
Učiteľské noviny
CVTI SR

 


© 2009 Pansophia, n.o.
Pracujeme s najcennejšou hodnotou budúcnosti - pracujeme s deťmi.