Prednášky Granty APVV Metamorfózy Festival Fyziky VzdelávanieVeda a výskum TRDVydavateľstvoFotogalériaDataBáza


Metamorfózy 2009 - Vesmírna odysea

zľava: prof. Luby, Dr. Grygar, prof. Pastorek, prof. KrempaskýNezisková organizácia Pansophia v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied uskutočnila dňa 21. novembra 2009 v kine Hviezda Trenčín o 18 hodine druhú moderovanú diskusiu z cyklu  vedecko-popularizačných verejných besied s poprednými predstaviteľmi slovenskej, ale i svetovej vedy pod spoločným názvom „Metamorfózy“.

Témou druhého ročníka metamorfóz uvedeného pod názvom „Vesmírna odysea“   bola diskusia o najnovších poznatkoch astrofyziky a kozmológie pri výskume nášho vesmíru spojených predovšetkým so vznikom vesmíru, hľadaním života vo vesmíre a definíciou života tak, ako ho poznáme u nás na Zemi. Poslucháči sa mohli dozvedieť odpovede na otázky spojené s hľadaním  extrasolárynch planét, o výskume najmenších elementárnych častíc a ako súvisia s teóriami o vzniku vesmíru. Diskutovalo sa o vzniku života u nás i mimo našej planéty, o tom čo spája svet mikročastíc s vývojom celého vesmíru, ako ďaleko sme od finálnej teórie, kde končí fyzika a kde sa začína chémia, čí je vírus tým prvým životom, ktorý sa usídlil na Zemi a či je vírus vôbec živý? A v akých formách môže život existovať vo vesmíre...


Hostia programu boli známe vedecké osobnosti prof. RNDr. Július KREMPASKÝ, DrSc.; prof. RNDr. Jaromír PASTOREK, DrSc.; RNDr. Jiří GRYGAR, CSc.; Dr.h.c. prof. Ing. Štefan LUBY, DrSc.
Moderátorom programu bo známy slovenský popularizátor Mgr. Karol PETRÍK. Ako hudobný hosť vystúpil syntetizátorový inštrumentalista Jozef SOCHOR. Diskusia trvala 210 minút, s návštevnosťou približne 380 poslucháčov všetkých vekových kategórií. Z diskusie bol zhotovený audiovizuálny záznam, ktorý bude slúžiť na edukačné potreby. Vstup bol voľný.

 

Článok o druhom ročníku Metamorfóz na strankach SAV:

Potlesk na otvorenej scéne slovenským vedcom...


Bližšie informácie o predošlom ročníku nájdete na: 
http://www.pansophia.sk/metamorfozy2008.html

 

 

 

 

 

DVD Metamorfózy 2009, obsahuje 174 minút záznamu z danej diskusie. DVD je voľne na stiahnutie.

DVD je vo formáte ISO určené na priame vypálenie.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DVD ISO (DVD5)

Veľkosť ISO súboru : 4,05 GB
Stopáž : 02:54:05
PAL 720x576
Zbalené v RAR - 4 x 1024 MB, 1 x 423 MB

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metamorfozy 2009.part1.rar
Metamorfozy 2009.part2.rar

Metamorfozy 2009.part3.rar

Metamorfozy 2009.part4.rar

Metamorfozy 2009.part5.rar

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DVD obal, DVD boklet, Bonus

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

mf2009

 


 

Podujatie je realizované za finančnej podpory:

Slovenskej akadémie vied

 

 

Sponzori podujatia:

UniCreditBank a.s.  www.unicreditbank.sk

Crystal Consulting www.crystalconsulting.sk

 

 

Špeciálne poďakovanie:
I.P.P. Corporation, s.r.o. Lučenec
INTA s.r.o., Trenčín

Cocktail Party, Trenčín
Mestský úrad Trenčín, útvar kultúry, kultúrne stredisko Hviezda
PROLAND, s.r.o., Trenčín
Repros Studio s.r.o., Trenčín

 


Poďakovanie:
Agentúra Pardon–TN, s.r.o.
Učiteľské noviny
CVTI SR


© 2009 Pansophia, n.o.
Pracujeme s najcennejšou hodnotou budúcnosti - pracujeme s deťmi.