Prednášky Granty APVV Metamorfózy Festival Fyziky VzdelávanieVeda a výskum TRDVydavateľstvoFotogalériaDataBáza


Virtuálny vesmír – otvorená hodina

Téma: Multimediálne výchovno-vzdelávacie predstavenia

 

Ctení pedagógovia,
dovoľujeme si Vás osloviť s ponukou jedinečnej akcie motivačnej a zážitkovej formy vzdelávania spojenej s následným metodickým seminárom. Túto akcie pre vás pripravila Pansophia, n.o Spoločnosť pre vedu a vzdelanie v spolupráci s Metodicko–pedagogickým centrom v Trenčíne.

Téma: Astronomicko multimediálne zábavno-vzdelávacie predstavenie s cieľom osloviť zúčastnených pedagógov a predstaviť ponuku multimediálnych výchovno-vzdelávacích predstavení z celej oblasti prírodných vied pre žiakov základných a stredných škôl.

 

Cieľ podujatia: Na základe kladnej spätnej väzby rozšíriť v povedomí pedagógov formu motivačného a zážitkového vzdelávania.

 

Termín konania akcie: 26. máj 2009

 

Predpokladaný počet žiakov: cca 40

 

Predpokladaný počet pedagógov: cca 30 - 50

 

Priebeh podujatia: Podujatie bude rozdelené na tri samostatné bloky.

  • V prvom bloku – bude pre zúčastnených žiakov za prítomnosti pedagógov zrealizované predstavenie FZ01 – Virtuálny vesmír, s celkovým časom trvania cca 70 minút.
  • V druhom bloku – po odchode žiakov v stručnosti pedagógom predstavíme ďalšie predstavenia a programy neziskovej organizácie Pansophia vrátane spôsobu objednania a možností realizácie v celkovom čase cca 30 minút, nasleduje možná krátka diskusia.
  • V treťom bloku – Metodika s výkladom k téme motivačného a zážitkového vzdelávania žiakov a študentov. Cca 40 min. s následnou možnou diskusiou.

 

V prípade záujmu sa prosím akreditujte na tomto maile:  vodicka@pansophia.sk

 

*.pdf (99 kB)

 

© 2009 Pansophia, n.o.
Pracujeme s najcennejšou hodnotou budúcnosti - pracujeme s deťmi.