linka


Ponuka zaujímavej a zmysluplnej práce v oblasti vzdelávania

Ponúkame Vám spoluprácu v oblasti regionálneho zastúpenia našej neziskovej organizácie Pansophia.
Náplňou danej činnosti v pridelenom regióne spočíva v sprostredkovaní našich vzdelávacích programov - prednášok pre školské zariadenia.

Regionálny zástupca na základe menovacieho dekrétu zastupuje našu spoločnosť a dojednáva na školách realizáciu našich multimediálnych výchovno–vzdelávacích prednášok a edukačných produktov z oblasti prírodných vied. Zároveň je oprávnený poskytovať vybrané informácie o činnosti Pansophia, n.o.

Pansophia, n.o. spolupracuje vo svojej činnosti so Slovenskou akadémiou vied a na základe trojročného grantu z Agentúry na podporu výskumu a vývoja pripravuje svoje prednášky v spolupráci s poprednými vysokoškolskými pedagógmi a vedeckými pracovníkmi.

V prípade záujmu je potrebné nás kontaktovať a dohodnúť si osobné stretnutie v našom sídle. Na stretnutí potencionálny regionálny zástupca prejde podrobným zaškolením a budú mu zodpovedané jeho otázky, na základe ktorých sa rozhodne o ďalšej spoločnej spolupráci.

Podmienky:
    - Vzdelanie v oblasti prírodných vied, alebo technického smeru je vítané
    - Prax v oblasti školstva či iných vzdelávaných aktivít je vítaná
    - Živnostensky list
    - Príjemné vystupovanie a komunikatívnosť

 

Prehľad voľných regiónov
Prehľad našich vzdelávacích programov

Fotografie z prednášok: fotoalbum1, fotoalbum2, fotoalbum3
Videoukážka z prednášok: virtuálny vesmír

Svoje ponuky zasielajte výhradne na info@pansophia.eu


Informácie o ďalších aktivitách neziskovej organizácie Pansophia nájdete na www.pansophia.sk


PANSOPHIA, nezisková organizácia
Spoločnosť pre vedu a vzdelanie
Vodárenská 6
911 01  Trenčín
Tel.: 0908 369 631
Fax: 032/743 57 99

Skype: Pansophia.sk

vzdelanie@pansophia.sk
www.pansophia.sk