Prednášky Granty APVV Metamorfózy Festival Fyziky VzdelávanieVeda a výskum TRDVydavateľstvoFotogalériaDataBáza


Automatizácia hvezdárne Hlohovec a Trenčín


Korene našej neziskovej organizácie sú výrazne prepletené s profesionálnymi a popularizačnými aktivitami v oblasti asronómie a astrofyziky. V rámci svojich vedecko-výskumných aktivít sa naši členovia zaoberajú aj pozorovaním premenných hviezd na niekoľkých slovenských observatóriách. S tým je spojená aj snaha o sprofesionalizovanie zberu pozorovacích dát na týchto observatóriách a automatizácia ďalekohľadov.

V súčasnosti sa podieľame na robotizácii dvoch veľkých prístrojov na Hvezdárni a planetáriu Hlohovec (Cassegrain 600/2500) a na Pozorovateľni A. Cvacha v Trenčíne (Newton 310/1500).
Automatizácia by mala byť podľa plánu ukončená v marci (Trenčín), resp. v máji (Hlohovec) 2009. Výsledkom by malo byť plne automatické navádzanie ďalekohľadov na pozorovacie ciele počas noci a automatické snímanie hviezdnych polí, bez nutného zásahu pozorovateľa. V prípade Trenčína bude možné aj samotnú odsuvnú strechu ovládať diaľkovo, a celé pozorovanie tak uskutočňovať zo vzdialeného miesta, napr. ovládaním cez Internet alebo vnútornú počítačovú sieť. 

 

Celkový cieľ v automatizácii ďalekohľadov je, aby sa z nich stali „ďalekohľady, ktoré pozorujú samé“. Základom celého systému je presná mechanika pohybu a elektronické navádzanie prístroja. Záznamovým zariadením  bude vysokocitlivá digitálna astronomická CCD kamera. V takejto konfigurácii bude prístroj schopný pracovať bez zásahu človeka aj mnoho pozorovacích nocí po sebe a získavať snímky podľa dopredu stanoveného pozorovacieho programu. Ďalekohľadu zadá pozorovateľ alebo astronóm informácie o tom, čo je potrebné napozorovať a prístroj sám počká na vhodné podmienky, počasie atď. a zašle po zhotovení  požadované snímky žiadateľovi.

 

K tomuto smeruje aj dlhodobý projekt robotizácie ďalekohľadov na slovenských hvezdárňach, o ktorý máme záujem a spolupracujeme na jeho vybudovaní.

 

© 2009 Pansophia, n.o.
Pracujeme s najcennejšou hodnotou budúcnosti - pracujeme s deťmi.